Wyrzutnia dachowa pełni rolę wywietrzaka montowanego nad płaszczyzną dachu. Najczęściej montowana jest do podstaw dachowych gdzie oba elementy na końcach posiadają stalowe kołnierze FLS. Kołnierze te usztywniają połączenie i całą konstrukcje dzięki czemu całość jest odporna na podmuchy wiatru. W innym wariancie czerpnia może mieć wymiar nyplowy lub mufowy by bezpośrednio połączyć ją z rurami spiro lub kształtkami, a także z podstawą o odpowiedniej końcówce.

Dachowa wyrzutnia wentylacyjna  skonstruowana jest tak by w jak najmniejszym stopniu opady deszczu trafiały do instalacji wentylacyjnej.