Elementem łączącym instalacje wentylacyjną wykonaną z prostokątnych kanałów wentylacyjnych z dachowymi wywietrzakami jest podstawa dachowa -AII. Dolną część stanowi przedłużony kanał wentylacyjny prostokątny,. górna część standardowo przystosowana do dachu płaskiego wykonana jest z profilem do montażu czerpni i wyrzutni prostokątnych lub wentylatorów dachowych.

Podstawa dachowa B2 przystosowana jest standardowo do montażu na dachu płaskim, a na zamówienie możliwe jest wykonanie na dach o maksymalnym kącie 30 stopni. Górna część standardowo wyposażona jest  może być kołnierz FLS przystosowany do montażu czerpni lub wyrzutni dachowych, tłumików czy wentylatorów dachowych. Dzięki kołnierzowi otrzymujemy sztywne połączenie wytrzymujące również drgania wentylatorów. Możliwe jest też połączenie nyplowe lub mufowe   w przypadku gdy czerpnia / wyrzutnia ma połączenie mufowe, a instalacja nie ma dużych drgań czy nie jest narażona na duże podmuchy wiatru. Dolna część podstawy przystosowana jest do połączenia bezpośredniego z rurami spiro czy mufami i kształtkami wentylacyjnymi.